Procedura  reklamacji 

 

1. Wszystkie oferowane przez nas produkty są nowe i objęte 2-letnią gwarancją realizowaną przez nasz serwis w Polsce.

 

2. W przypadku reklamacji prosimy o zgłoszenie do serwisu, postępując zgodnie z poniższą procedurą.

  

3. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru lub wysłać bezpośrednio na adres serwisu Sprzedającego – Jamicon D. Leszczyński Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Pod Młynem 19A, 40-313 Katowice.

 

4. Aby zgłosić reklamację prosimy wejść na stronę https://jamicon.pl/serwis i wypełnić formularz zgłoszenia naprawy.

 

5. Numer RMA (numer reklamacji) nadawany jest przez serwisanta drogą elektroniczną, w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia. Numer RMA nadany przez nasz serwis proszę umieścić w widocznym miejscu na zewnątrz paczki, najlepiej w pobliżu listu przewozowego.

 

6. Sprzęt powinien być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport  do serwisu.  

 

7. Przesyłany sprzęt powinien być kompletny (włączając w to akcesoria  mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn      nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu).

 

8. Przed odesłaniem urządzenia do serwisu prosimy o jego dokładne wyczyszczenie, opróżnienie zbiorników, itp.  

 

9. Klient w przypadku zgłoszenia tytułem gwarancji lub rękojmi zobowiązany jest do dołączenia dowodu zakupu (paragon, faktura, itp.) i/lub oryginalnej karty gwarancyjnej (jeżeli została wydana) oraz szczegółowego opisu usterki, w tym informacji o okolicznościach jej występowania. 

 

10. Po rozpatrzeniu reklamacji/rękojmi Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.  

 

11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień  kupującego wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 

Z pełną treścią warunków realizacji gwarancji można zapoznać się tutaj.