Polityka prywatności

Nasza Polityka prywatności została zaktualizowana 20 listopada 2019 r. i wejdzie w życie 20 listopada 2019 r. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zmianami i nie chcesz już korzystać z naszych usług, możesz anulować swoje konto, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres privacy@roborock.com (jeśli jesteś użytkownikiem z Unii Europejskiej objętym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, wyślij e-mail na adres privacy@roborock-eu.com).

Od tej daty niniejsza Polityka prywatności będzie zawierać szczegóły dotyczące prywatności w zakresie zarządzania przez nas danymi osobowymi dla wszystkich produktów i usług Roborock, chyba że dla konkretnego produktu lub usługi Roborock przewidziano osobną politykę prywatności.

Poświęć chwilę na zapoznanie się z naszymi praktykami dotyczącymi prywatności i daj znać, jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania.

NASZE ZOBOWIĄZANIE WOBEC CIEBIE

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób firma Roborock Inc. i powiązane z nią jednostki w ramach roborock lnc. („Roborock”, „my”, „nasz” lub „nas”) zbierają, wykorzystują, ujawniają, przetwarzają i chronią wszelkie informacje, które nam przekazujesz, gdy korzystasz z naszych produktów i usług znajdujących się na stronie en.roborock.com. W przypadku, gdybyśmy poprosili Cię o podanie pewnych danych, które umożliwiły identyfikację Ciebie podczas używania produktów i usług Roborock, będą one używane wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i/lub naszymi warunkami dla użytkowników.

Niniejsza Polityka prywatności została stworzona z myślą o Tobie; ważne jest, abyś w pełni rozumiał(a) nasze praktyki dotyczące gromadzenia danych osobowych i korzystania z nich oraz miał(a) całkowitą pewność, że ostatecznie masz kontrolę nad wszelkimi danymi osobowymi przekazywanymi Roborock.

W niniejszej Polityce prywatności „dane osobowe” oznaczają dane, których można użyć, aby bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować daną osobę albo na podstawie samych danych, albo na podstawie tych danych połączonych z innymi danymi na temat tej osoby, do których Roborock ma dostęp. Takie dane osobowe mogą obejmować między innymi informacje, które nam przekazujesz lub przesyłasz, informacje specyficzne dla Ciebie, które mogą być przypisane przez nas oraz informacje o logowaniu.

Korzystając z produktów i usług Roborock lub innych działań dozwolonych przez obowiązujące prawo, uznaje się, że przeczytałeś(-aś), potwierdziłeś(-aś) i zaakceptowałeś(-aś) wszystkie postanowienia określone w Polityce prywatności, w tym wszelkie zmiany, które możemy wprowadzać od czasu do czasu. Aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami, w tym lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych (np. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w Unii Europejskiej), będziemy w szczególności starać się o wyraźną zgodę na konkretne przetwarzanie (np. zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji) specjalnych kategorii danych osobowych. Ponadto zobowiązujemy się do ochrony prywatności, poufności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych poprzez przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz do zagwarantowania, że wszyscy nasi pracownicy i przedstawiciele będą przestrzegać tych zobowiązań.

Ostatecznie chcemy tego, co najlepsze dla wszystkich naszych użytkowników. W razie jakichkolwiek obaw związanych z naszą praktyką przetwarzania danych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt z privacy@roborock.com, aby wyjaśnić swoje obawy(jeśli jesteś użytkownikiem z Unii Europejskiej objętym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, wyślij e-mail na adres privacy@roborock-eu.com). Z przyjemnością odpowiemy na nie bezpośrednio.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki prywatności lub praktyk, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@roborock.com (jeśli jesteś użytkownikiem z Unii Europejskiej objętym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, wyślij e-mail na adres privacy@roborock-eu.com).

JAKIE DANE SĄ ZBIERANE I JAK JE WYKORZYSTUJEMY?

RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH

Aby świadczyć Ci usługi, prosimy Cię o przekazanie nam danych osobowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Jeśli nie przekażesz nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Ci naszych produktów lub usług.

Będziemy gromadzić wyłącznie dane, które są niezbędne dla spełnienia ich konkretnych, wyraźnych i uzasadnionych celów i nie będą one dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami. Możemy gromadzić następujące rodzaje danych (które mogą stanowić dane osobowe lub nie):

 1. Informacje związane z logowaniem: informacje związane z korzystaniem z niektórych funkcji, aplikacji i stron internetowych. Na przykład pliki cookie i inne anonimowe technologie identyfikacji, adresy IP, informacje o żądaniach sieciowych, tymczasowa historia wiadomości, standardowe logi systemowe, informacje o awariach.

Możemy również gromadzić inne rodzaje danych, które nie są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z osobą i które są zagregowane, zanonimizowane lub pozbawione elementów pozwalających na identyfikację.

W JAKI SPOSÓB DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UŻYWANE

Dane osobowe są gromadzone w celu dostarczania Ci usług i/lub produktów oraz przestrzegania prawa z naszej strony, na mocy obowiązujących przepisów. Niniejszym wyrażasz zgodę na przetwarzanie i ujawnianie danych osobowych naszym jednostkom powiązanym (działającym w branży komunikacji, mediów społecznościowych, technologii i usług w chmurze), zewnętrznym dostawcom usług (określonym poniżej) w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Możemy użyć Twoich danych osobowych do następujących celów:

 1. Dostarczanie, przetwarzanie, utrzymywanie, ulepszanie i opracowywanie naszych towarów i/lub usług na Twoją rzecz, włącznie ze wsparciem posprzedażowym i obsługą klienta oraz w celu świadczenia usług na Twoim urządzeniu lub za pośrednictwem naszych stron internetowych.
 2. Komunikowanie się z Tobą w sprawie urządzenia, usług lub wszelkich ogólnych zapytań, jak np. aktualizacje, obsługa zapytań klienta, informacje na temat naszych wydarzeń, powiadomienia.
 3. Analizowanie i opracowywanie informacji statystycznych dotyczących korzystania z naszych produktów i usług w celu ich dalszego ulepszania.
 4. Przechowywanie i zarządzanie informacjami o Tobie w związku z naszymi operacjami biznesowymi lub zobowiązaniami prawnymi.

Tutaj podano więcej szczegółów na temat sposobów wykorzystywania przez nas Twoich danych (które mogą obejmować dane osobowe):

 1. Wysyłanie powiadomień.Od czasu do czasu możemy używać Twojego adresu e-mail do wysyłania ważnych powiadomień, takich jak informacje o zakupach oraz zmiany naszych warunków, zasad i polityk.

PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE

Jakie informacje są gromadzone i jak możemy je wykorzystać:

Technologie takie jak pliki cookie, tagi i skrypty są wykorzystywane przez Roborock i naszych Zewnętrznych dostawców usług. Technologie te są wykorzystywane do analizy trendów, administrowania witryną, śledzenia ruchów użytkowników w witrynie oraz do zbierania informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników jako całości. Możemy otrzymywać raporty oparte na wykorzystaniu tych technologii przez te firmy zarówno indywidualnie, jak i zbiorczo.

Pliki dziennika:

Tak jak w przypadku większości stron internetowych, zbieramy pewne informacje i przechowujemy je w plikach dziennika. Informacje te mogą obejmować adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, strony odsyłające/wyjściowe, system operacyjny, znacznik daty/godziny i/lub dane strumienia kliknięć. Nie łączymy tych automatycznie gromadzonych danych z innymi informacjami, które gromadzimy na Twój temat.

Reklama:

Współpracujemy z naszymi Zewnętrznymi dostawcami usług, aby wyświetlać reklamy w naszej witrynie internetowej lub zarządzać naszymi reklamami na innych stronach. Nasz Zewnętrzny dostawca usług może wykorzystywać technologie, takie jak pliki cookie, w celu gromadzenia informacji o Twoich działaniach w tej witrynie i innych witrynach, aby dostarczać reklamy oparte na Twoich działaniach związanych z przeglądaniem i zainteresowaniami. Zanim zaczniemy świadczyć usługi takiego typu zapytamy Cię o zgodę i podejmiemy kroki, aby otrzymać od Ciebie wyraźne potwierdzenie tej zgody. Jeśli nie chcesz, aby te informacje były wykorzystywane do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach, możesz zrezygnować za pośrednictwem wiadomości privacy@roborock.com (jeśli jesteś użytkownikiem z Unii Europejskiej objętym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, wyślij e-mail na adres privacy@roborock-eu.com).

Pamięć lokalna – HTML5/Flash:

Do przechowywania treści i preferencji używamy lokalnej obiektowej pamięci masowej (LSO), takiej jak HTML5 lub Flash.Strony trzecie, z którymi współpracujemy, w celu zapewnienia określonych funkcji w naszych Witrynach lub wyświetlania reklam w oparciu o przeglądanie stron internetowych, również używają plików cookie HTML5 lub Flash do gromadzenia i przechowywania informacji. Różne przeglądarki mogą oferować własne narzędzia do zarządzania usuwaniem plików LSO HTML5. Aby zarządzać plikami cookie Flash, kliknij tutaj: LINK.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

Nie sprzedajemy żadnych danych osobowych stronom trzecim.

Czasami możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim (jak opisano poniżej) w celu dostarczenia zamówionych przez Ciebie produktów lub usług.

Dane mogą zostać udostępnione Zewnętrznym dostawcom usług oraz jednostkom powiązanym wymienionym w sekcji poniżej. W każdym przypadku opisanym w niniejszej sekcji możesz być pewny(-a), że Roborock będzie udostępniać Twoje dane osobowe wyłącznie za Twoją zgodą. Twoja zgoda udzielona Roborock będzie oznaczała uruchomienie podprocesorów do przetwarzania Twoich danych osobowych. Musisz wiedzieć, że gdy Roborock udostępnia Twoje dane osobowe Zewnętrznym dostawcom usług w jakiejkolwiek sytuacji opisanej w niniejszej sekcji, Roborock zgodnie z umową określi, że dana strona trzecia musi wypełniać praktyki i zobowiązania, aby przestrzegać obowiązujące lokalnych przepisów o ochronie danych. Roborock zgodnie z umową zagwarantuje, że każdy Zewnętrzny dostawca usług będzie przestrzegać norm dotyczących prywatności obowiązujących ich w Twojej jurysdykcji.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH NASZYM GRUPOM I ZEWNĘTRZNYM DOSTAWCOM USŁUG

Od czasu do czasu, w celu sprawnego prowadzenia działalności biznesowej, zapewniając pełne możliwości naszych produktów i usług, możemy ujawniać Twoje dane osobowe innym jednostkom powiązanym z Roborock (działającym w branży komunikacji, mediów społecznościowych, technologii i usług w chmurze) lub naszym zewnętrznym dostawcom usług, którzy są naszymi domami mailingowymi, świadczą usługi dostawy na naszą rzecz,, są firmami telekomunikacyjnymi, centrami danych, urządzeniami do przechowywania danych, dostawcami usług dla klientów, dostawcami usług reklamowych i marketingowych, przedstawicielami działającymi w imieniu Roborock ([powiązanymi korporacjami i/lub innymi stronami trzecimi] razem „Zewnętrzni dostawcy usług”).Tego rodzaju Zewnętrzni dostawcy usług będą przetwarzać Twoje dane osobowe w imieniu Roborock lub dla jednego lub więcej z wymienionych powyżej celów. Jeśli nie wyrażasz już zgody na udostępnianie przez nas tych danych, skontaktuj się z nami, pisząc na adres privacy@roborock.com (jeśli jesteś użytkownikiem z Unii Europejskiej objętym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, wyślij e-mail na adres privacy@roborock-eu.com).

UDOSTĘPNIANIE INNYM PODMIOTOM

Roborock może ujawniać Twoje dane osobowe bez dalszej zgody, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo.

INFORMACJE NIEWYMAGAJĄCE ZGODY

 1. Możemy udostępniać zanonimizowane informacje i statystyki w formie zbiorczej stronom trzecim w celach biznesowych, na przykład reklamodawcom w naszej witrynie internetowej. Możemy udostępniać im trendy dotyczące ogólnego korzystania z naszych usług, takie jak liczba klientów w określonych grupach demograficznych, którzy dokonali zakupu niektórych produktów lub którzy przeprowadzili określone transakcje.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości, Roborock może gromadzić, używać i ujawniać Twoje dane osobowe bez Twojej zgody, jeśli jest to wyraźnie dozwolone w ramach lokalnych przepisów o ochronie danych i tylko w takim stopniu, w jakim jest to dozwolone.

ZABEZPIECZENIA

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ROBOROCK

Jesteśmy zobowiązani do zagwarantowania, że Twoje dane osobowe są bezpieczne. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu lub innym podobnym zagrożeniom, wdrożyliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, w celu zabezpieczenia i chronienia gromadzonych przez nas informacji oraz na stronach internetowych Roborock. Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby zabezpieczyć Twoje dane osobowe.

Wszystkie Twoje dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach, chronionych w kontrolowanych obiektach. Kategoryzujemy Twoje dane na podstawie ich znaczenia i stopnia wrażliwości oraz gwarantujemy, że Twoje dane osobowe są chronione w najwyższym możliwym stopniu. Zapewniamy, że nasi pracownicy i Zewnętrzni dostawcy usług, którzy mają dostęp do danych, aby pomagać w dostarczaniu Ci naszych produktów i usług, podlegają ścisłym, umownym zobowiązaniom do zachowania poufności i mogą podlegać karze dyscyplinarnej lub zostać zwolnieni z pracy, jeśli nie spełnią tych zobowiązań. Podsumowując, regularnie dokonujemy przeglądów naszych praktyk z zakresu gromadzenia danych, przechowywania ich i przetwarzania, włącznie z fizycznymi środkami bezpieczeństwa, dla ochrony przed wszelkim nieupoważnionym dostępem i użytkowaniem.

Podejmiemy wszelkie praktyczne kroki, w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Jednakże musisz mieć świadomość, że korzystanie z Internetu nie jest całkowicie bezpieczne i z tego powodu nie możemy gwarantować bezpieczeństwa lub integralności jakichkolwiek danych osobowych przekazywanych przez Ciebie lub Tobie przez Internet.

Zajmiemy się przypadkami naruszeń danych osobowych, powiadamiając właściwy organ nadzorczy o naruszeniu lub, w pewnych sytuacjach, powiadamiając podmioty danych o naruszeniu danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem, włącznie z Twoim lokalnym prawodawstwem dotyczącym ochrony danych.

CO MOŻESZ ZROBIĆ

 1. Możesz pomóc w zabezpieczeniu swoich danych osobowych, nie ujawniając swojego loginu, hasła ani danych konta nikomu poza należycie upoważnionymi przez Ciebie osobami. Ilekroć logujesz się jako użytkownik konta Roborock na stronach internetowych Roborock, szczególnie na cudzym komputerze lub w publicznych terminalach internetowych, zawsze powinieneś/powinnaś się wylogować na koniec sesji.
 2. Roborock nie może odpowiadać za uchybienia w zabezpieczeniach spowodowane uzyskaniem dostępu do Twoich danych osobowych przez strony trzecie w wyniku nieutrzymania przez Ciebie prywatności Twoich danych osobowych. Niezależnie od powyższego, musisz powiadomić nas niezwłocznie o wszelkich przypadkach nieupoważnionego korzystania z Twojego konta przez jakiegokolwiek innego użytkownika Internetu oraz wszelkich innych naruszeniach bezpieczeństwa.
 3. Twoje wsparcie pomoże nam chronić prywatność Twoich danych osobowych.

ZASADY PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne, aby spełnić cel, dla którego zostały zebrane lub zgodnie z wymogami dozwolonymi przez obowiązujące prawo. Zaprzestaniemy przechowywania danych osobowych lub usuniemy środki, przy pomocy których dane osobowe można powiązać z konkretnymi osobami, tak szybko jak tylko zasadnie będzie można przypuszczać, że przechowywanie danych osobowych nie spełnia już celu, dla którego je gromadzono. Jeśli dalsze przetwarzanie odbywa się do celów archiwizacyjnych do celów związanych z interesem publicznym, badań naukowych lub historycznych albo statystyką, zgodnie z obowiązującym prawem, dane mogą być dalej przechowywane przez Roborock, nawet jeśli dalsze przetwarzanie będzie niezgodne z oryginalnymi celami.

MASZ KONTROLĘ NAD SWOIMI DANYMI OSOBOWYMI

USTAWIENIA KONTROLI

Roborock uznaje, że różne osoby mogą mieć różne obawy związane z ochroną prywatności. Dlatego podajemy przykłady sposobów, w jakie Roborock udostępnia Ci możliwość ograniczenia gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania lub przetwarzania danych osobowych i kontrolowania ustawień prywatności:

 1. Zaloguj się i wyloguj z konta Roborock;

Jeśli wcześniej wyraziłeś(-aś) zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych do wyżej wymienionych celów, możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie, pisząc do nas lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@roborock.com (jeśli jesteś użytkownikiem z Unii Europejskiej objętym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, wyślij e-mail na adres privacy@roborock-eu.com).

DOSTĘP, AKTUALIZACJA, KOREKTA, USUNIĘCIE LUB OGRANICZENIE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Masz prawo żądać dostępu do wszelkich innych danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat i/lub do ich korekty. Aktualizując swoje dane osobowe, zostaniesz poproszony(-a) o weryfikację swojej tożsamości, zanim zajmiemy się dalej Twoim wnioskiem. Kiedy już uzyskamy odpowiednie dane w celu uznania Twojego wniosku o dostęp do Twoich danych osobowych lub ich korektę, odpowiemy na Twój wniosek w przedziale czasowym ustalonym w obowiązujących Cię przepisach prawa o ochronie danych.
 2. Kopia gromadzonych i przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych zostanie Ci nieodpłatnie przekazania na żądanie. Za wszelkie dodatkowe żądania tych samych informacji możemy naliczyć uzasadnioną opłatę na podstawie rzeczywistych kosztów administracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas swoich danych osobowych lub jeśli uważasz, że jakiekolwiek dane, które posiadamy na Twój temat są niepoprawne lub niepełne, napisz do nas jak najszybciej lub wyślij wiadomość e-mail na adres podany poniżej. E-mail: privacy@roborock.com (jeśli jesteś użytkownikiem z Unii Europejskiej objętym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, wyślij e-mail na adres privacy@roborock-eu.com)
 4. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych na koncie Roborock, możesz również uzyskać do nich dostęp i je zmienić, logując się na swoje konto na swoim urządzeniu.
 5. Jeśli jesteś użytkownikiem z Unii Europejskiej objętym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), masz prawo do wymazania Twoich danych osobowych z naszych zasobów. Rozważymy podstawy Twojego wniosku o wymazanie danych i podejmiemy uzasadnione kroki, włącznie ze środkami technicznymi, jeśli podstawa ta wynika z RODO.
 6. Jeśli jesteś użytkownikiem z Unii Europejskiej objętym RODO, masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Rozważymy podstawy Twojego wniosku o ograniczenie przetwarzania danych. Jeśli podstawa ta wynika z RODO, będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie w sytuacjach zgodnych z postanowieniami RODO i poinformujemy Cię przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania danych.
 7. Jeśli jesteś użytkownikiem z Unii Europejskiej objętym RODO, masz prawo nie podlegać decyzji podjętej wyłącznie w oparciu o automatyczne przetwarzanie, w tym profilowanie, co powoduje dotyczące Ciebie skutki prawne lub dotyka Cię w podobnie znaczący sposób.
 8. Jeśli jesteś użytkownikiem z Unii Europejskiej objętym RODO, masz prawo otrzymywać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie i przekazywać dane innemu administratorowi danych.

WYCOFANIE ZGODY

 1. Możesz wycofać swoją zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i/lub ujawnianie danych osobowych będących w naszym posiadaniu lub pod kontrolą, składając wniosek. Zajmiemy się Twoim wnioskiem w rozsądnym terminie od jego złożenia, a następnie, zgodnie z Twoją prośbą, nie będziemy gromadzić, używać i/lub ujawniać Twoich danych osobowych.
 2. Należy pamiętać, że wycofanie przez Ciebie zgody może mieć pewne konsekwencje prawne. W zależności od stopnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, może to oznaczać, że nie będziesz mógł/mogła korzystać z produktów i usług Roborock.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA JURYSDYKCJĘ UŻYTKOWNIKA

W zakresie, w jakim może zaistnieć potrzeba przekazania danych osobowych poza Twoją jurysdykcję, czy to do naszych jednostek powiązanych (działających w branży komunikacji, mediów społecznościowych, technologii i usług w chmurze), czy do Zewnętrznych dostawców usług, zrobimy to zgodnie z obowiązującym prawem. W szczególności upewnimy się, że wszystkie transfery danych odbywają się zgodnie z wymogami lokalnych przepisów prawa o ochronie danych obowiązujących w Twojej jurysdykcji, stosując odpowiednie zabezpieczenia. Będziesz mieć prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach podjętych przez Roborock w związku z przekazaniem Twoich danych osobowych.

Roborock to firma z siedzibą w Chinach. W związku z tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, możemy przekazywać dane osobowe użytkownika do dowolnej jednostki zależnej Roborock na całym świecie, gdy przetwarzamy te informacje do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Możemy również przekazywać dane osobowe naszym zewnętrznym dostawcom usług, którzy mogą znajdować się w kraju lub obszarze poza terytorium Polski.

Do przetwarzania Twoich danych osobowych lub tworzenia ich kopii zapasowych Roborock może korzystać z usług zagranicznych placówek prowadzonych i kontrolowanych przez Roborock. Obecnie Roborock ma centra danych w Pekinie, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Rosji i Singapurze. Wyżej wymienione zagraniczne jurysdykcje mogą posiadać lub nie posiadać przepisów prawa o ochronie danych, które są co do zasady podobne do tych obowiązujących w Twojej jurysdykcji. Rozumiesz, że ryzyka, o których mowa w obowiązujących przepisach prawa o ochronie danych, są różne i że możemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym zagranicznym placówkom i przechowywać je tam. Nie wpływa to jednak na zmianę żadnego z naszych zobowiązań do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

RÓŻNE

NIEPEŁNOLETNI

 1. Uznajemy, że monitorowanie korzystania z naszych produktów i usług przez dzieci jest obowiązkiem rodziców. Mimo to, zgodnie z naszą polityką nie wymagamy danych osobowych od niepełnoletnich, aby oferować lub wysyłać jakiekolwiek materiały promocyjne osobom z tej kategorii wiekowej.
 2. Roborock nie stara się ani nie zamierza starać się o otrzymywanie jakichkolwiek danych osobowych od osób niepełnoletnich. W przypadku, gdyby rodzic lub opiekun miał powody, by twierdzić, że osoba niepełnoletnia przekazała Roborock dane osobowe bez jego zgody, prosimy o kontakt w celu upewnienia się, że w/w dane osobowe zostały usunięte, a osoba niepełnoletnia wypisana z jakichkolwiek odnośnych usług Roborock.

HIERARCHIA WAŻNOŚCI

Jeśli wyraziłeś(-aś) zgodę na nasze obowiązujące Umowy użytkownika, w przypadku niespójności pomiędzy tego rodzaju Umowami użytkownika a niniejszą Polityką prywatności, pierwszeństwo ma Polityka prywatności.

AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Dokonujemy regularnego przeglądu naszej Polityki prywatności i możemy ją aktualizować tak, aby odzwierciedlała ona zmiany w naszych praktykach związanych z danymi. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w naszej Polityce prywatności, powiadomimy Cię przez e-mail (wysłany na adres e-mail podany na Twoim koncie) lub opublikujemy zmiany na wszystkich stronach internetowych Roborock, informując Cię o gromadzonych przez nas informacjach i sposobach korzystania z nich. Tego rodzaju zmiany w naszej Polityce prywatności będą obowiązywały z dniem wejścia w życie wymienionym w powiadomieniu lub na stronie internetowej. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony, aby zapoznać się z najnowszymi informacjami na temat naszych praktyk związanych z prywatnością. Dalsze korzystanie z produktów i usług na stronach internetowych będzie traktowane jako akceptacja zaktualizowanej Polityki prywatności. Zanim pobierzemy od Ciebie więcej danych osobowych lub w sytuacji, gdy będziemy chcieli użyć lub ujawnić Twoje dane osobowe do nowych celów, postaramy się o uzyskanie Twojej aktualnej zgody.

CZY MUSZĘ WYRAZIĆ ZGODĘ NA WARUNKI I STRON TRZECICH?

Nasza Polityka prywatności nie dotyczy produktów i usług oferowanych przez strony trzecie. Produkty i usługi Roborock mogą zawierać produkty i usługi stron trzecich oraz łącza do ich stron internetowych. Kiedy korzystasz z tego rodzaju produktów lub usług, strony trzecie mogą również gromadzić Twoje dane. Dlatego też bardzo zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności stron trzecich, podobnie jak z naszą. Nie odpowiadamy za sposób, w jaki strony trzecie używają pobranych od Ciebie danych osobowych ani nie możemy tego kontrolować. Nasza Polityka prywatności nie dotyczy innych stron, do których łącza znajdują się w naszych serwisach.

O NASZYM SYSTEMATYCZNYM PODEJŚCIU DO ZARZĄDZANIA TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI

Jeśli jesteś użytkownikiem z Unii Europejskiej objętym RODO, Roborock zapewni systematyczne podejście do zarządzania danymi osobowymi, w znacznym zakresie szkoląc naszych pracowników, wdrażając odpowiednie procesy zarządzania i systemy informacyjne, stosując właściwą metodologię zarządzania ryzykiem. Na przykład, zgodnie z RODO (1) Roborock ustanowił Inspektora ochrony danych (DPO), który odpowiada za ochronę danych. Można się z nim skontaktować pod adresem dpo@roborock.com; (2) procedury typu ocena skutków ochrony danych (DPIA).

KONTAKT

Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub pytania dotyczące zbierania, wykorzystywania lub ujawniania Twoich danych osobowych przez Roborock, skontaktuj się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem podanym poniżej:

Beijing Roborock Technology Ltd.

Room #6016, #6017, #6018, Building C Baosheng Square, Heiquan Road

Haidian District

Beijing, Chiny

E-mail: privacy@roborock.com

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z naszą Polityką prywatności!